Raumameren gansalispuistost isove osa jää vede all

​

Raumamere, taikk niingo stää viralisest tituleerata Selkmere, kansalispuisto ulettu pohjosem Pröttkarvialt etelän Kustavihi.

Suames o vaan golms suuremppa kansalispuisto. Mutt Raumameren gansalispuisto o sillt tavall eringaltane, ett puistost om beräte 98 prosäntti vede all. Ja sen tähde, ett tämän gansalispuiston darkotuksen o varjell vesialuei ja vede all oleva luantto. Luamkunt on gauhja rikas ja monesorttine merem binna allakki.

Uutt ja eringaltast o seki, ett kansalispuisto sai kambraateikseks jongu verra Rauman gaupunki omistamast särkoolist, niingo vaikk nyk Kylmäpihlaja fyyrsaare ja Kuuskajaskari linnakesaare. Kaikis muis kansalispuistois o vaa ja ainuastas valttio mait ja vessi.

Kansalispuistos ei varjelemine sunkkan darkot stää, ett koko plaan olis pantt reeklihi. Ei ko juur päivasto sinn haukutella ihmssi. Kansalispuistos saa trambat, karat, soutta ja suksit, ja seilat paatin gans aalottem bääll. Siällp passa noukki marjoi ja sianoi, prakat kaloi ja eine mettmiähengin duuri siälls suutta freistat.

Kappleks aikka passa leiringi lyäd pystö. Prasun gyll saa virittä vaa semssem baikka mikä o juur stää varte justeeratt.