Misä se meri Raumall näky?

​

Misä se meri Raumall näky? Stää mnää olen guullk kysyttävä yhde jos toisengin gerra.

Mnuull o antta ainakkin gaks hyvä vastaust.

1. Meri näky keskellk kaupunkkiki.

Iha Rauma sydämes on dytymine fiinihi merimuseoho ja Kanalihi. Mutt jos Kanali vartt ruppem trasikoittema, niin gymnes minutis tlee Suajan gaijaha. Snää olet tull mere ranttaha. Ko vaan gysy raumlaisilt osviitta, ett mihim päin darvittis trampat. Muuto löytä ittes Äyhöjärvem barttalt.

Se mnää kyll myänä, etei Suajan gaijast pali mittä näe, sill ett varv ja hamin o lymytett aedan taa. Mutt meri siit kummingi jokatapaukses alka.

2. Meri näky oikke hyvi liki keskist Rauma.

Ei kukka muu kom baljaskonttine raumlaine voif fundeerat nii, ett Otarantta om bitk matk. Ei siält kattokast olk Keskuspuistohon ko ungefäär pualtoist kilomeetteri!

Ja Otarannas o nykysi montlai fiini.